Прозрачна администрация | Култура – Брой 13 (2540), 03 април 2009

От началото на март в САЩ се случва нещо интересно – в ход са сериозни реформи в начина, по който американската държавата ще борави с данни. Насоката им бе зададена от президента Обама, който създаде нов пост в администрацията си – директор на информационните служби, и назначи на него бившия технологичен експерт от екипа на Вашингтонския кмет Вивек Кундра. Вивек Кундра е известен не само с последователността си в стремежа да революционизира технологиите в обществения сектор, но и като безкомпромисен застъпник на оpen data, а данните, превърнати в обществено достояние (open data), в днешни дни са това, което преди 7-8 години бе отвореният код (open source) – синоним на технологична и гражданска свобода.

Веднага с встъпването си в длъжност Кундра даде гласност на някои от плановете си, в това число и на намерението да ползва ‛облаков компютинг‛ за правителствени цели, както и да създаде специален сайт на адрес http://www.data.gov, където да се поддържа в наличност и в достъпна за гражданите форма ключова информация за работата на правителството. Новият информационен шеф не крие амбицията си да разклати представите, че политиците в САЩ застават зад технологиите единствено, когато трябва да са в услуга на едрите представители на частния сектор.

Проблемите, които трябва да бъдат непосредствено решени, са свързани с мащаба на начинанието. Всяка една държава е фабрика за данни, а Америка е огромна страна с огромен и все по-нарастващ брой държавни агенции, които се занимават със събиране и публикуване на статистически данни, отразяващи работата на един или друг сектор от живота (икономика, наука, здравеопазване, вътрешни дела), а данните, освен че са в необозримо количество, не винаги са добре описани и в достъпен за ползване формат.

Решението е съзряно в обратната връзка с гражданите – направен е wiki-сайт, където всеки може да докладва по всяко време къде данните са недостъпни поради лош дизайн, недоглеждане или злоупотреба с технологиите, а също така да се обсъжда начинът, по който реформата протича – процесът на каталогизиране на данните, циркулирането на информационните потоци, поощрения за сериозните донори на данни, каквито са научните институти, поощряване на самата работа с данни в учебните центрове например, както и изобщо стремежът към информираност у гражданите.Следейки случващото се в САЩ и в обстановката на очакване, създадена от наближаващите избори у нас, не мога да не си задам въпроса каква е готовността за технологизиране на нашата администрация. Защото, преди да се пристъпи към създаване на е-правителство, преди дори да започне да се говори за него, нужно е да се направи предварителна оценка именно на т. нар. е-готовност, процес сам по себе си също технологизиран и осъществяващ се с помощта на специфичен софтуер и натрупани данни за инфраструктура, налични компютри, типове мрежи, компетентност на служителите и пр. Не ми е известно да е в ход такова проучване, затова пък технология със сигурност има. Достатъчно е да потърсим с ключова дума ‛Bulgaria‛ в базата данни на сайта European Open Source Observatory and Repository (Европейска обсерватория и хранилище за отворен код) , за да открием с изненада, че такава дори е разработвана от българин; а по рейтинга, релевантността и броя на изтеглянията й в централен за разработчиците по света източник, какъвто е SourceForge.net, да си направим извод за качествата й.

Какво евентуално ще се случи, каква ще е готовността на едно бъдещо правителство у нас да се технологизира и да направи процеса на работата си прозрачен, а потока данни – протичащ безпрепятствено и в двете посоки – не само от гражданите-данъкоплатци към администрацията, а и обратно, от администрацията към гражданите-данъкоплатци, надявам се да е вече не само въпрос на добра воля от страна на политиците, а и въпрос на технология от най-ново поколение. Защото все пак облачният компютинг е нещо, способно да се появи и просъществува извън и въпреки всеки опит за контрол, докато има граждани, готови да се възползват от свободата, която той им дава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *