Прощално за ACTA и не само | Култура – Брой 25 (2817), 29 юни 2012 Начална страница

За всеобщо облекчение, вампирската сага, озаглавена „Търговското споразумение за борба с фалшификатите” АСТА, най-сетне се устреми към своя благополучен финал. Миналата седмица в Европарламента се състоя гласуване на споразумението в комисията по международната търговия INTA, при което то загуби с 19 гласа „против” срещу 12 „за”, без нито един въздържал се. На 4 юли ще е финалният вот, който, надяваме се, окончателно ще изпрати АСТА в небитието. Но понеже вампиризмът на мрежата е неунищожим, в никакъв случай не бива да се отдаваме на прекомерен оптимизъм. Мислейки за бъдещето, добре е да си припомним не толкова далечното минало и по-специално датата 15 март 2006 г., на която Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха т.нар. директива 2006/24/ЕО за задържането на трафични данни, явяваща се, на свой ред, приемник на друга, по-стара директива 2002/58/EО от времето, когато неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации са били ценност в интернет.

Както сигурно помним, директивата срещна сериозна съпротива в доста страни. Имаше настояване от страна на експертите за яснота относно целите, с които ще се събират и съхраняват тези данни, както и точно формулиране на срещания в директивата термин “сериозно престъпление”. Настоя се напълно логично и легитимно за публичен списък с органите, които ще имат достъп до тези данни, за минимизирането и неизползването им за цели извън конкретното разследване, за разграничаване на бизнес-данните от тези, касаещи директивата, както и за предвиждане на по-конкретни технически и организационни мерки за сигурност и улесняване на независимия контрол над достъпа до тях. И макар срокът за въвеждането на директивата да бе 15 септември 2007, законодателната паника, която тя предизвика, забави прилагането й в много страни.
В Румъния, например, през 2009 директивата бе обявена за противоконституционна и в противоречие с членовете, засягащи свободата на придвижване, семейния и личен живот, тайната на личната кореспонденция и свободата на словото. Румънският конституционен съд откри също и противоречие с Универсалната декларация за човешки права и конкретни членове от Международния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за правата на човека.
В Германия пък през 2010 десетки хиляди граждани подадоха колективна жалба от 150 страници, с която поискаха отмяна на разпоредбата като противоконституционна.
През 2011 Чешкият конституционен съд също намери разпоредбата за противоречаща на конституцията по цели пет пункта:
  1. Неясен и нееднозначен език;
  2.  Неясна формулировка на понятието „сериозно престъпление”;
  3.  Липса на законови гаранции за незлоупотреба със задържаните данни от страна на оторизираните за достъп страни;
  4.  Липса на гаранция за поверителност на задържаните данни инедостъпността им от трети страни;
  5.  Неяснота по въпроса с унищожаването на данните след установения период на задържане.
В Австрия, 5 години преди приемането на изменението в закона за телекомуникациите тази пролет, имаше гражданска инициатива за сезиране на конституционния съд от всеки гражданин, индивидуално заинтересован да атакува промените в закона. (В Австрийската конституция изрично и за всеки е предвидена подобна възможност.)
Дори България през 2008 отправи молба към тогавашния генерален секретар на Европейския съюз, Хавиер Солана, да бъде отложено налагането на новите изискания поради значителната инвестиция на пари и организационни усилия, които ще бъдат наложени на доставчиците.
Повод за припомнянето на тази разпоредба е не само разумната предпазливост около ускорената кончина на АСТА, но и скорошното решение на Европейския съд по едно внесено тия дни от ирландския Върховен съд запитване.  То е по иск, предявен още през 2010 от неправителствената организация Digital Rights Ireland  и отново касае задържането на данни и нарушенията на правата, предвидени от ирландската конституция и европейското законодателство.
Това решение гласи, че докато Европейският Съд не даде своето официално становище по зададените въпроси, всички по-нататъшни действия по този закон ще бъдат спрени. Чакаме развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *