Господин Легал е нелегален май! | Култура – Брой 39 (2918), 21 ноември 2014

Ransom е вид зловреден софтуер, който ограничава достъпа до заразената компютърна система и иска откуп за премахване на ограниченията. Това става с криптиране на файловете на твърдия диск, но има и такива, които просто заключват системата и показват съобщение: «Плащай». Можете да прихванете Ransom, ако се занимавате с нелегални дейности в интернет, сваляне на детска порнография, например.
Защо споменавам това? Защото миналия четвъртък компютрите на съдебната ни власт станаха жертва на Ransom. Първо се появи проблем в апелативния съд във Велико Търново и съдилищата в Плевен, после в Софийската районна прокуратура… Когото и да питате от ИТ отдела на Правосъдието, ще ви каже за какво ползват съдиите и прокурорите работния си интернет. И това, че тъкмо служителите на Темида са виновни и дори наказани, може и да звучи като Молиерова комедия, но „отвличането“ на файлове със служебна информация от съдебната власт не е никак смешно – при криптирането на файловете информацията се губи. Така могат да се изпарят в нищото прокурорски постановления, съдебни решения, да се повреди деловодната система и в крайна сметка, да се извади от строя цялата съдебната власт. Подобна атака Съдебната ни система не помни и дано накрая не се окажат прави песимистите, които твърдят, че сривът идва тъкмо «навреме», за да оправдае изчезването на важни документи във важен за държавата момент.
Иначе информационната война срещу нас, гражданите, се води открай време. Паралелно с този срив, например, текат дискусии за промени в Закона за достъп до информацията. На 24 октомври 2014 г. в Хотел „Сити” в София финансираното от фондация «Америка за България» НПО «Програма за достъп до информация» проведе поредната и последна от предвидените пет дискусии в рамките на проекта “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”.
Този проект е в ход от началото на годината, финансиран е по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. по Програма за подкрепа на НПО в България и конкретните му цели са:
– Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво;
– Повишаване на активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции;
– Подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.
Тази рамка включва и някои конкретни действия, сред които и изготвянето на проект за концепция за изменения в законодателството за достъп до информация. На сайта на ПДИ четем, че новата концепция ще се изготвя «въз основа на… 17-годишен опит в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация», въз основа «на анализ на резултатите от годишния одит на активната прозрачност на институциите в България и постоянното наблюдение на състоянието на достъпа до информация в България, които ПДИ извършва» и въз основа на «опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му.» Много граждани обаче не разбират не само кое налага законът да бъде изменян, а и откъде изобщо идва необходимостта това да бъде разисквано и то под предлог «подобряване на диалога между гражданите и властта»! Вгледайте се само в предложените изменения и по-конкретно в §12 и сравнете със закона в сегашния му вид.
Нека си го кажем: съществува реална заплаха оттук нататък държавните и общински органи да отказват достъп на гражданите до обществена информация под предлог статистическа тайна; производствена тайна; търговска тайна; професионална тайна; липса на правен интерес; защита на личните данни.
Излиза, че една система, достъпна за кого ли, обмисля как да стане по-недостъпна за този, който плаща сметката.
Все пак, ПДИ дава на обикновените граждани възможността да участват в дискусията със собствено предложение през сайта им.

Активистите в мрежата пък даже предлагат вече готово становище по въпроса. Ето линк, от който можем да го изтеглим.
А някои блогове дават и детайлни указания къде и как да бъде изпратено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *