Тайните на светия търговски граал | Култура – Брой 28 (2950), 17 юли 2015

Търговията с услуги, която сега е почти 80% от икономиките на ЕС и САЩ и която даже в развиващите се страни като Пакистан не пада под 50%, в момента е обект на преговори по TiSA (Съглашение за търговията с услуги) в седалището на OECD (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) в Париж. И докато другите две Т-та от„светата“ стратегическа троица – TPP и TTIP, са ни относително добре познати вече, TiSA продължава да тъне в мъгла. Става дума за 52 нации и 2/3 от глобалния брутен продукт. Това е не просто най-голямата „търговска сделка“ в историята, това е новият световен ред. Поне това става ясно от изтеклите в WikiLeaks 17 документа от преговорите: тайните “опорни точки“ на TiSA и пълния дневен ред на преговорите седмица занапред (от понеделник, 6 юли), включващ дискусии за такива неща, като финансови услуги, телекомуникации, морски транспорт, свободно движение на хора.
Това, с което ще ви запозная набързо сега, е експертният анализ на WikiLeaks, който сравнява TiSA със съществуващото вече Споразумение за търговията с услуги (GATS) на Световната търговска организация (WTO) и ясно показва с какво TiSA го превъзхожда.
И така, какво ново около TiSA? Най-общо казано, това са три неща:
Списъците… В GATS всяка страна има свой собствен списък услуги и начини за ограничаване на експозицията към (чуждестранни) инвеститори или услуги, например не ангажиране с правилото за недискриминация на нейния пазар. Това, което се е променило в TiSA, е националното третиране на чуждите доставчици – те трябва да бъдат третирани поне толкова добре на пазара, колкото и местните.По подразбиране всички услуги, както и всички начини за доставката им, са изцяло обхванати от правилото за TiSA, освен ако не са изрично защитени. Т.е. подходът е с „изключващ списък“ и това поставя бъдещия регулаторен капацитет на дадена страна в риск от грешка, пропуск, непредвидени или непредвидими ситуации и силно либерализиране, свързващо ръцете дори на бъдещите правителства.
Включване на нови сектори и на анекси към старите…
Новите „дисциплини“ са свързани с вътрешните регулации, прозрачността, електронната търговия, а новата ревизия засяга старите сектори, като морския транспорт, телекомуникациите и финансовите услуги.
Това е тактиката, с която TiSA иска да дублира и измести GATS в стремежа си да получи легитимността на многостранно споразумение в рамките на WTO.
Никакво специално третиране на развиващите се страни…
Нито една от разпоредбите на GATS по отношение на развиващите се страни не се повтаря в TiSA. Всяка развиваща се страна, която участва или иска да участва във WTO, ще бъде подложена на същите обременителни правила, на които и останалите.
В заключение: изтеклите в Уикилийкс документи доказват, че група държави, самонарекли се „истински добри приятели на услугите“, водят преговори на закрито по TiSA с намерението да заобиколят интересите на други държави във WTO и да пренапишат съществуващото вече GATS така, че да е в интерес на техните корпорации. С добавянето на нови правила зад гърба на партньорите си и с промяна на някои съществуващи, те имат за цел да ограничат свободата на правителствата да регулират своите собствени услуги.
Проблемът е в самата същност на правилата:
– Споразумението третира услугите като стоки, които се търгуват;
– Пренебрегва напълно социалния и културния контекст, в който те се развиват;
– Третира хората не като граждани или членове на общности, а като „потребители“.
Предоставянето на услугите вече е офшорно или временно, или от чужди фирми с местно присъствие, а техен приоритет винаги е печалбата и никога – дългосрочният ангажимент към хората или страната, която ги „консумира“, така че можем да си представим последствията в чувствителните сектори на услугите, като електронни медии, образование, електро- и водоснабдяване, канализация; или пък да си представим липсата на регулации в дейности, като банки, туризъм, хипермаркети.
Тези правила са изключително вредни и, поради обхвата си, те засягат всеки правителствен инструмент, бил той закон, регулация, правило, процедура, решение, административна мярка и т.н. И това е на всички нива – ограниченията се прилагат и на централно, и на местно, и на неправителствено ниво чрез професионални организации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *