В полетата на произвола | Култура – Брой 1 (3055), 12 януари 2018

В края на миналата година много от нас коментираха отмяната от страна на Федералната комисия по комуникациите (FCC) в САЩ на единствения светъл лъч в и без това съмнителната регулационна политика – приетата с триста зора Заповед за отворен интернет от 2015. Колко от нас обаче знаят откъде се е появила изобщо нуждата от защита на мрежовата неутралност?
Малко история: FCC бе създадена през 1934, за да осигурява равен достъп на всички видове телекомуникации до ресурсите за именуване и адресиране. Първо това бяха просто телеграфите, а после дойде и интернет.
FTC (Федералната търговска комисия) е още по-стара. Създадена е през 1914, за да защитава потребителите и пазарните принципи от безскрупулните търговците. През 80-те в компетенциите й влезе и търговията с услуги, а с комерсиализирането на Интернет – и онлайн услугите.
До края на ХХ век двете комисии работеха паралелно, всяка в своята област, защото комуникациите и информацията дотогава бяха две отделни услуги, доставяни от различни доставчици и регулируеми по различен начин – проактивно от FCC чрез моделиране на политиките и реактивно от FTC чрез налагане на санкции.
С идването на новия век нещата се промениха – появи се кабелната телевизия, а кабелните доставчици изведнъж откриха, че по комуникационна мрежа може да тече и телевизионен сигнал. И докато един от големите в САЩ, AT&T, прекара последните 20 години в канибализиране на други телекомуникационни компании с цел да стане монополист в бранша, друг, по-хитър – Comcast, инвестира в съчетаване на своята кабелна мрежа за дистрибуция с възможността за производство на съдържание и услуги, които да доставя с тази мрежа. А после се досетиха и за това, че могат да ограничават клиентите си за какво те ползват домашните си рутери, за да им препродават повторно някои услуги като специални екстри. FCC на свой ред установи това и така въведе правилото за мрежова неутралност.
И така, в днешно време имаме две различни услуги, комуникационни и информационни, предлагани по една мрежа от един доставчик, но регулирани по различен начин от две отделни комисии.
Така веднъж замъглена разликата между услугите и втори път – на съответните задължения между комисиите, правят възможни много злоупотреби – „кръстосано субсидиране“, неясно ценообразуване на регулирани и дерегулирани услуги и други нарушения на конкурентните правила. А докато комисиите си прехвърлят, разменят, дублират или не упражняват отговорностите, търговците си правят каквото си щат.
Наистина ли Заповедта за отворен интернет е окончателно убита? Или има още надежда за Интернет? Има надежда, доколкото все още новата заповед не е вписана в регистрите и доколкото съпротивата продължава.
На 6 януари комисионер Клайбърн от FCC атакува яростно това решение с финалния текст на нареждането за “Възстановяване на свободата в Интернет”. TechCrunch коментираха доводите й като железни.
Първо, относно твърдението, че мрежовата неутралност потиска иновациите: Ако има такава технология, настоява Клайбърн, то би следвало обществото да научи за нея и да се разправя оттам насетне с Комисията. Ако не, то най-вероятно става дума за промяна в закона в името на нещо въображаемо.
Относно твърдението, че мрежовата неутралност отклонявала инвестиции: Няма данни инвеститорските тенденции да се пресичат някъде в полето на регулациите. Просто мрежовата неутралност не се явява фактор в ничий инвеститорски план.
Относно идеята, че там, където FCC се проваля, FTC ще успее: Да, но реактивната роля на Федералната търговска комисия означава, че тя може да взима отношение едва след като е било докладвано нарушение, а дотогава потърпевшият стартъп или едноличен търговец може да е изчезнал от правния свят. Работата на FCC е поначало да предотвратява възникването на подобни ситуации. Съдилищата могат от своя страна да оспорват усилията на FTC, защото индустрията е привидно регулирана от FCC. В един момент излиза, че и двете комисии не могат да се справят и се е появила една напълно свободна за произвол зона.
А това не е нужно нито на потребителите, нито на разработчиците, нито на тези, които биха искали тепърва да развият комерсиално някоя своя нова, добра идея. Това е нужно само на нечия безкрайна алчност, технологично невежество и недалновидност.

Кой поръчва музиката | Култура – Брой 20 (2899), 30 май 2014

Интернет е най-масовото и евтино забавление, проблемите на интернет обаче, в това число мрежовата неутралност, си остават езотерика, интересуваща малцина – експерти по телекомуникационно право, адвокати и прочее капацитети. Така ще е до деня, в който масовият потребител установи, че интернет такъв, какъвто го е познавал – достъпен, евтин и богат на съдържание, вече не съществува. Напомням ви за изтеклата на 23 април информация за „новите“ правила за мрежова неутралност, които трябваше да бъдат гласувани и в които фигурираше странното условие за комерсиална целесъобразност и опасността от поява на дискриминация спрямо потребителите според тяхната платежоспособност. Една от идеите как да се предотврати това бе да се рекласифицира интернет като обществена услуга и да бъде регулиран именно като обществена услуга с нейната инфраструктура и възможност за обществен контрол.
Това няма как да се хареса на големите доставчици, които не са свикнали да се чувстват отговорни пред някого за качеството и цената на това, което предлагат.
Въпросът за неутралността на интернет обаче засяга всички ни, а озаптяването на големите доставчици е от компетентността на една държавна агенция в страна зад океана, която дори не крие, че е оръдие на лобисти. Говоря за Федералната комисия по комуникациите (FCC). Добре е да се знае в чии ръце е било и е в момента това оръдие, така че нека се върна малко назад.
През 2004 републиканецът Майкъл Пауъл, тогавашният председател на FCC, пръв предложи някакви насоки за поддържане на Интернет отворен. През 2005 агенцията прие тези насоки, но те си останаха просто нещо, с което доставчиците трябваше да се съобразяват, а не истински регулации.
Когато през 2008 медийният холдинг Comcast бе обвинен, че забавя трафика на потребители, ползващи BitTorrent, FCC, тогава ръководен от републиканеца Кевин Мартин, се опита да приложи тези принципи и порица Comcast, а Comcast после ги осъди. Просто на FCC не им беше в юрисдикцията да порицават.
После демократите победиха на изборите и FCC се сдоби автоматически с нов шеф, демократа Юлиус Геначовски, а той веднага се зае да превърне принципите на FCC в реално действащи регулации. Първите официални регулации за отворен интернет бяха приети в края на 2010.
Технологиите обаче междувременно се бяха изменили и новите безжични мрежи изместиха кабелните, а с това и правилата трябваше да третират мрежите по нов начин, като това остави възможност доставчиците да предлагат „бързия коридор“ като интернет услуга. Естествено, потребителите бяха недоволни от тези нови правила, а телекомуникационната компания Verizon побърза да осъди FCC, че надвишава властта си.
В началото на тази година апелативният съд в САЩ, подпиран крепко от Verizon, преобърна с хастара навън правилата на FCC под предлог, че не харесва законовата им основа, но все пак не отне на FCC компетенциите.
А през април демократът Уийлър, настоящият шеф на FCC, направи опит да пренапише отхвърлените през 2010 правила. Което и предизвика текущия дебат.
Какво да очакваме? Можем да си го представим дори само като вземем пред вид проучването на изследователския център Maplight.org за сумите, текли към 28-те конгресмена, подписали се срещу това конкретно предложение на FCC. Кабелните компании са били 2-3 пъти по-щедри от средното за всички членове на Долната камара, $11,651 към тези, които са на тяхна страна сега.
От своя страна, републиканците, подписали се срещу рекласификацията на интернет като обществена услуга, са получили средно 5 пъти повече от кабелната индустрия от средното за всички други в камарата. Забелязва се също, че петимата най яростни противници на идеята са републиканци също.
Друг интересен факт, забелязан от Maplight, е и този, че 29 членове на конгреса притежават акции в Comcast, което и нарежда тези акции сред най-популярната стока на конгресното тържище.
Страхът от това предложение се обяснява с дежурното „задушаване на иновациите“ и „пречка пред създаването на нови работни места“, но всъщност, „инвестициите“ на Comcast в джобовете на политиците са с цел поглъщане на по-малките компании и заливане на нета с тяхно съдържание.

Оруел се върти в гроба | Култура – Брой 17 (2896), 09 май 2014

С това единствено изречение, което ползвам за заглавие, може добре да се опише ситуацията с мрежовата неутралност напоследък. Всъщност, „Оруел се върти в гроба“ е заглавие на документален филм на Робърт Кейн Папас от 2003-та, занимаващ се с проблем с още по-голяма давност – Закона за далекосъобщенията от 1996 на САЩ, концентрацията на медийната собственост, корупцията в политиката, както и с интересната роля, която Федералната комисия по комуникациите (FCC) има в разрастването на този проблем. Всъщност, тъкмо за FCC става дума сега. Тази американска държавна агенция е създадена по силата на Закона за далекосъобщенията от 1934, като нейният прототип е Федералната комисия по радиосъобщенията, а първоначалната цел – да регулира междущатските и международни радиокомуникации. С развитието на ИКТ дойде и нуждата от една нова агенция, която да обхване регулациите и на другите видове медии.
Покрай многото противоречия, с които е изпълнена дългата история на FCC, мрежовата неутралност заема особена роля заради особените претенции, които FCC предявява за юрисдикция над тази област. Може би първото по-сериозно отношение към мрежовата неутралност FCC показа през 2008, когато имаше оплакване срещу най-голямата кабелна компания в САЩ, Comcast, позволила си да ограничава скоростта на Internet, за да не могат потребителите да ползват програми за обмен на файлове. Тогава FCC дори не наложи глоба, само посъветва Comcast никога повече да не прави така.
Но това е минало. На 23 април изтече информация за „новите“ правила за мрежова неутралност, които ще бъдат гласувани до няколко дни. И които не са никак нови, а са същите, които FCC в лицето на настоящия си шеф, Том Уийлър, се опита да пробута през 2010 и които Съдът отхвърли, с тази разлика, че сега посегателството над мрежовата неутралност е жалко дегизирано като подкрепа на мрежовата неутралност. Какво точно предлага Уийлър? Три неща са, но обърнете внимание на третото:
1. Всички интернет доставчици трябва да поддържат прозрачност около всичката информация, касаеща политиките, които управляват мрежата;
2. Да не се блокира законно съдържание;
3. Доставчиците да не могат да действат по комерсиално нецелесъобразен начин, който може да навреди на Интернет, включително фаворизирайки трафик от свързан правен субект.
Сигурно се питате какво ли значи „комерсиално нецелесъобразен“ и приписвате озадачеността си на собственото си невежество в областта на правото. Всъщност, FCC се домогва до правомощия, които не му се полагат, с евтиния трик на мъглявите формулировки. Но тази мъглявост съдържа по подразбиране допускането, че има и „комерсиално целесъобразни“ действия и те са желани. Какви са те? Накратко казано, това означава да се позволи на интернет доставчиците да създадат „коридори за бърз достъп“ („fast lanes“), които да таксуват по-скъпо и с които да изнудват по-платежоспособните си клиенти. Така големите играчи в интернет ще плащат повече, но и ще избиват харчовете си на гърба на обикновените ползуватели, които ще ползват посредничеството им за достъп до една или друга услуга. Освен това, наличието на „бърз коридор“ предполага и наличието на „бавен“. В него ще се озоват всички онези непопулярни, респективно неплатежоспособни играчи и нови такива, които дори няма да имат шанса да се развият.
И така, това, което ще се случи в резултат на въвеждането на една нова дискриминация между „комерсиално уместно“ и „комерсиално неуместно“, ще е двойното таксуване на големите играчи, а бариерата, поставена изкуствено и нарочно пред новите начинания, ще предотврати автоматически всяка евентуална бъдеща конкуренция. Така Comcasts, AT&T и Verizon ще продължат да водят парада и както може да се предположи, финансовото си могъщество ще използват не за да инвестират в подобряване на услугите, а в превръщането им в шпионски инструменти, обслужващи властта.
Ще завърша с думите на Mikko Hyppönen, главния директор по изследванията във финландската F-Secure, които той произнесе на глобалната конференция CeBIT през март:
“САЩ третират интернет така, както би третирал някоя своя колония.”

За меда и калта | Култура – Брой 10 (2802), 16 март 2012

Web е кошер, а ние сме пчелите в него. За добро или лошо, той отразява собствената ни природа. Това, което се случва в него, е до голяма степен спонтанно и е редно да си остане такова и за в бъдеще.
Защо почвам с тази метафора? Заради едно събитие, имащо отношение към бъдещето на мрежата и свободата на споделяне в нея.
На 7 март 2012 във Вашингтон, окръг Колумбия, на 29-ата поред тържествена вечеря за връчване на наградата на National Press Foundation за най-добра американска журналистика изпълнителният директор на Google в периода 2001-2011 Ерик Шмид бе поканен да произнесе реч. В нея той се обърна към американските журналисти със съвета да прекарват повече време сред аудиторията си в Google Plus. И не за да рекламира тази Google услуга, а защото: “с информацията идва силата, със силата идва изборът”, а по-умните, информирани и способни граждани са тези, които трябва да задават и изискват по-отговорно поведение от всички останали, именно общувайки с тях.
Шмид сподели и представите си за бъдещето на интернет, събуждайки някои Star Trek реминисценции с описанието на холографски технологии, които ще позволяват на хората да „посещават” географски отдалечени места. Според него, скоро World Wide Web ще е нещо повече от свързани в мрежа машини. Той ще е мрежа от умове, въвлечени в глобално колективно съзнание в името на доброто, оцеляването и напредъка. Като пример за подобна колективна активност в името на доброто той посочи Япония по време на бедствията.
Шмид също така предрече, че тепърва милиарди бедни хора ще могат да си позволят за пръв път интернет връзка благодарение на смартфоните, пропускайки етапа на скъпите и неефективни стационарни dial up устройства и DSL линиите. Развитието на безжичните технологии ще им даде в ръцете направо суперустройства с мобилен интернет.
Това, освен че би дало възможност за относителен просперитет на много хора, би им помогнало също така да заобикалят държавната пропаганда и терор, както това стана в Сирия. Светът научи за случващото се там именно благодарение на web.
Но понеже интернет не е утопия, Шмид спомена и някои лоши страни на задалото се бъдеще, като дори призна своя собствен принос – развитието на филтриращите технологии, напредващо успоредно с разцвета на безжичните мрежи. Тъй като много правителства не могат да приемат възможността за загуба на огромната си власт, опасността за разпокъсване на web на отделни, санирани с помощта на цензуриращи технологии зони (Китай, например), или пък „балканизирането на web”*, поставя свободата на словото и възможността за комуникация в опасност.
Шмид предупреди за сериозната опасност да заживеем в общество, „което тихомълком ще трие нашите гласове, нашите мисли и култура”.
Да се абстрахираме, обаче, от желанието да обвиним Ерик Шмид, респективно Google, в демагогия. Все пак, при днешните технологии се оказва, че дори в Китай е възможна свобода на словото. Нека се съсредоточим замалко в случващото се у нас.
На 9 март министър-председателят ни направи поредния си предвидимо „непредвидим” жест, като заяви пред Народното събрание, че все пак ще внесе за ратификация скандалната АСТА. Едва ли има учудени сред нас. На никого не му се слушат празни обещания как точно ще гласуват ГЕРБ или как АСТА няма да промени живота ни, само веднъж да се ратифицира.
Като повод за филтриране на интернет у нас може да послужи буквално всичко. Опит да се узакони това безумие, например, вече бе направен със Закона за хазарта, който, вместо да предложи да се ползват банкови анализиращи системи за филтриране на нелегалните клирингови организации, наложи на доставчиците да филтрират трафика си. Всеки би могъл да си направи извода доколко грамотни са законотворците, писали този закон, и доколко изобщо целта му е опазване доверието на гражданите в хазартната система.
Медиите и особено web преливат от думи. Повече или по-малко филтриране няма да промени съотношението между пропаганда и информация, истина и лъжа тях. Ето защо е време да започнем да се разпознаваме чрез делата си и последствията от тях.
*“Balkanized web” – идиом, послужил на Карл Ауербах, TCP/IP инженер-ветеран и член на борда на ICANN, да опише нерадостното бъдеще на интернет, разделен на малки, не общуващи групи хора, които обменят трафик единствено помежду си.

Мониторинг vs мрежова неутралност | Култура – Брой 35 (2518), 17 октомври 2008

След 24 септември у нас много се пише за „предложенията Торпедо‛. Това е така, защото на тази дата в Брюксел бяха приети поправките към „Телеком пакета‛ – набор предложения, целящи да превърнат всички граждани на мрежата във виновници до доказване на противното. И тъй като все още срещам хора, които вярват, че следенето на интернет може да се избегне или поне затрудни, ще се опитам да опиша технологията Deep Packet Inspection1 (DPI) и да дам, доколкото е възможно, представа за възможностите й.

Представете си едно устройство, което, подобно на клапан, стои на пътя на мрежовия трафик, анализира го, филтрира го и го насочва, прави го за стотици хиляди, дори милион потребители и го прави едновременно. Това e DPI устройство и работата му е възможна благодарение на факта, че информацията в мрежата се придвижва на малки порции, (пакети), кодирани така, че да са лесно разпознаваеми и обработваеми от машините. Иначе казано, всяка порция информация съдържа в себе си и метаинформация – за вида интернет-приложение, от което трафикът идва, за вида услуга на съответното приложение, за потребителската сесия и т.н., та чак до информация на ниво физически носител. DPI устройствата прихващат и при нужда могат да реасамблират и същинската част на пакетите – съдържанието на нашите мейли и телефонни разговори, но предназначението им не е да подпомагат подслушването, а да разпознават зловредна информация (вируси, спам, хакерски атаки) и да я извеждат от нетуърка. Покрай тази си полезна дейност интернет доставчиците обаче практикуват и друга, за която масовият потребител не е съвсем осведомен. Те си позволяват да дават приоритети на някои видове трафик, а други направо да блокират, т.е. да модерират трафика. Активистите, защитници на мрежовата неутралност, бият тревога – модерирането на трафика е посегателство над свободата и равнопоставеността на потребителите в мрежата! Доставчиците в отговор се оправдават, че така избягват сривовете в часовете на върхови натоварвания, а също и че равнопоставеност така или иначе няма – дори когато потребителите са сключили договор при еднакви условия, трафикът, който генерира всеки един от тях, драстично варира: едни се задоволяват само с ползване на електронна поща и web, други прекарват часове наред в онлайн игри, трети често ползват интернет телефония или поточна медия. Четвърти пък са ненаситни BittTorrent ползуватели. Последните изброени приложения осъществяват обмена на P2P принцип, при който всеки компютър общува с всеки друг в нетуърка, а това прави генерираният трафик огромен, труден за управление и съответно – недолюбван от доставчиците.

Друга интересна функция на DPI устройствата е, че с тяхна помощ може да се събира информация за потребителите – за статистически цели, за целите на маркетинга, за шпионски цели или за целите на цензурата. Тук вече интересите са от друго естество и надхвърлят интересите на компаниите-доставчици. Американското правителство например, под предлог от заплаха от терористични атаки, отдавна подслушва чужди и свои граждани в точките на международен пиъринг (там, където два административно обособени нетуърка осъществяват обмен помежду си).

Китайското правителство пък ползва DPI за отсяване на неподходящо съдържание, било то от порнографско, религиозно или политическо естество.

В Европа и в частност у нас като че ли DPI технологията се ползва най-вече за преследване на пиратите. Поне ако съдим от последните приети в Брюксел предложения. „Предложенията Торпедо“ изискват:

– забавяне на P2P трафика или спирането му изцяло с цел да се предотврати „нарушаване на интелектуалните права“;

– сътрудничеството между доставчиците на Интернет и издателите на съдържание и засилена филтрация на трафика;

– контрол от страна на доставчиците върху техните клиенти с цел следене дали съдържанието, което се изтегля от потребителя, е ‘законно’ или не;

– задължаване на потребителите да инсталират софтуер на личните си компютри за следене на ‘незаконно’ съдържание;

– отрязване на достъпа до Интернет в случай на нарушение;

– прехвърляне на компетентности относно това кое е законно и кое не от ръцете на правосъдието към доставчиците. Които са частни лица с частни интереси – да не забравяме това!

Не ми се иска да съм песимист, но ми се струва, че предстои едно невесело близко бъдеще.

1. Deep Packet Inspection – (от англ.) дълбинен преглед на пакетите