Интернет интелигенция | Култура – Брой 20 (2856), 31 май 2013

Тези дни едно изказване на политолога Огнян Минчев разбуни духовете в мрежата, а именно, че Интернет интелигенцията се превърна в неочакван съюзник на олигархичното задкулисие в осъществяването на практическото оперативно мероприятие за отстраняването на ГЕРБ от власт. Ще се опитам да се въздържа от коментар върху съдържанието на това твърдение, то вече бе възнаградено с достатъчно внимание от страна на разпозналите се като „интернет интелигенция”; и ще се съсредоточа върху двете екзотични понятия в него: „интернет класа” и „интернет интелигенция”.
Първо: те идентични ли са? Какво в контекста на изказването на Минчев показва, че не са? Може би политологът е имал предвид просто „онлайн активисти”, киберактивисти”, „е-активисти”, каквито има немалко в мрежата. Някои от тях се занимават и с неприкрит лобизъм, но не, те не са класа.
И после: в какъв смисъл „класа”? Ако намеренията на г-н Минчев са били таксономични, защо е ползвал тъкмо марксисткото определение за „социални общности, обособени йерархично в зависимост от отношението им към собствеността”, а не примерно малко по-буржоазното „страта”? Според скромното ми мнение, тъкмо терминът „класа” е най-малко подходящият да описва каквото и да било в мрежата, а и в съвременността изобщо. И не за друго, но откакто прослойките на наемните мениджъри и наемните интелектуални работници са на сцената, нито трудът, нито собствеността, нито формите на експлоатация вече са същите. Почти изключвам възможността г-н Минчев да е пропуснал да забележи този дребен факт, но в случай, че е така, препоръчвам му Хюбърт Драйфъс. Може да пробва и с нещо по-класично, с Бодрияр например.
Освен това, ако ще си говорим за „класи”, вече над половин век, благодарение на марксиста Франко „Бифо” Берарди, е в употреба терминът „когнитариат”. Той означава буквално „интелектуални труженици” – прослойката работници, които продават компетентността си, за да живеят. Такива са програмистите, архитектите, дизайнерите, учените, юристите – всички, чиято работа изключва рутината и за които мисленето е равносилно на оцеляване.
Всъщност, „когнитариатът” не е чак толкова белязан от левичарска наследственост термин, защото бизнес-мислителят Питър Дракър го е ползвал още в началото на 60-те за обозначаване на информационните труженици в корпорациите. Тофлър също го има в арсенала си, за да нарича с него изследователите и инженерите, които в ситуацията на т.нар. икономика на знанието създават, оперират и управляват знание.
Но ето, че в опита си да изясня едно понятие, аз все пак се изправих пред необходимостта да обговоря и контекста, в който то е ползвано, а именно, че „интернет интелигенцията” (или може би все пак „когнитариатът”) в България е влязъл в подривна роля спрямо дясното политическо в страната по начина, по който и Сакскобургготски го е сторил, идвайки на власт. Да се сравнява интернет активизма с движението „Симеон II” е пълен абсурд, но споменаването на Царя в контекста на гражданската активност в мрежата е добър повод да си припомним специфичната роля на Негово Величество в сюжета, наречен „електронно правителство в България”. Идването на Сакскобургготски на власт катализира процесите около това начинание и то тъкмо в посоката, която тези процеси са имали още по времето на развития социализъм у нас – в посока към тоталитаризъм. Да, точно така, падането на ГЕРБ от власт определено ще катализира стари процеси и тези процеси ще са в посоката, която винаги са имали; това обаче, което все още е невъзможно да се случи в българоезичната webи, надявам се, никога няма да се случи, е активните граждани или, ако щете, когнитариатът, или „интернет интелигенцията” да заработи в полза на някакво “задкулисие”.
И знаете ли защо? Защото българоезичната част от web засега е единственото българско пространство, в което „задкулисията” не живеят дълго по една много проста причина: webе единствената медия, в която нещата и виновниците се наричат с имената им. Когато и политолозите започнат да правят същото, тогава и мнението им за ролята на „интернет интелигенцията” може да се сдобие с някаква тежест.

Политиците в интернет | Култура – Брой 7 (2843), 22 февруари 2013

Глобалната мрежа до такава степен обезсмисли традиционните медии у нас като източник за информация, че бе въпрос на време политиците ни да заговорят сериозно за законодателни промени, които да регламентират механизмите за споделяне и коментиране на новини в мрежата. На 11 февруари в хотел „Шератон“ се състоя организираната от лобистката организация IAB България дискусия на тема „Дигиталният дневен ред и новите медии: Ролята на партиите и гражданското общество„, на която политиците от различните партии споделиха вижданията си.
Според представителя на БСП Антон Кутев, новите медии са „мощно, но неконтролируемо оръжие“. Така е и това с пълна сила се чувства тъкмо от политиците, особено в предизборните периоди или покрай прокарването на някоя реформа. От една страна, те са изкушени от лесния и анонимен начин, по който могат да влияят на обществото, от друга, анонимността и леснотата на комуникацията често ги поставят в ситуация незабавно и публично да отговарят за някакво свое действие. Не им е лесно на политиците в тази двойствена ситуация, само че, за да правят законодателни усилия, е нужна по-основателна причина от тази да осигурят собствения си комфорт. Според официалната преса, стремежът не е въвеждане на цензура, а повишаване на отговорността на публикуващите съдържание онлайн. Освен това, мерките не трябва да засягат обикновените потребители, а единствено институциите. Тук обаче идва логичният въпрос: кой е институция в мрежата? И кой определя това? Дали изискването за отговорно отношение е свързано единствено със загрижеността (чия точно загриженост?) за достоверността на поднасяната информация в мрежата или отново въпросът опира до това кой и в каква посока ще поведе някакъв легитимационен дискурс?
Добре е да има закон, който да задължи собствениците на онлайн медии да излязат на светло, наред със собствениците на всички други медии. Не е зле и гражданската журналистика да бъде акредитирана да отразява важни събития, само дето това би означавало официална регистрация и прескарта, гарантирана от държавата, а реално погледнато, няма начин и един от влиятелните ни, съществуващи в този момент сайтове, да получи такава акредитация. Причината е близка до ума: те са антиправителствено настроени. И ще са такива, докато това е необходимо, т.е., винаги. Гражданските медии, за разлика от официалните, не разполагат със средства, но вършат своята работа добре, имат своята аудитория и репутация, а оттам и легитимност пред обществото. Кому са нужни подобни сертификации за компетентност, освен може би на самите сертифициращи?
Има обаче и още един деликатен въпрос, свързан с публикуването в мрежата, който вълнува обществеността, и той е свързан с анонимните платени коментари в социалните мрежи, форуми и сайтове, платените социологически проучвания и прочее пропагандни услуги. За тях не се знае много. Как и кой ги поръчва? Кой и къде ги предлага? Как точно ще бъде регламентирани, след като ефективността им зависи от това доколко тайно се упражняват? Наскоро се случи нещо нелепо във форума на Дневник, което провокира смях, но и доста питания – под интервю на премиера се появиха коментари, които очевидно не бяха автентични. В единия от тях разсеяният поръчков коментатор дори бе изпуснал част от дадената му инструкция къде и как да публикува.
На фона на вече разразилите се през лятото скандали около огромните суми, заделени от Земеделското министерство не за земеделие, а за PR фирми, които да развиват Facebook и Twitter профили с цел популяризиране дейността на министерството, обществото няма как да не се интересува при какви условия се извършват подобни услуги. IAB например, обединило в себе си 9 пълноправни и 25 асоциирани члена, декларира открито на сайта си, че е лобистко сдружение, чиято цел е да подпомага растежа и развитието на интерактивния маркетинг и реклама в България (в това число и политически, предполагам), да генерира бизнес за своите членове и да лобира за техните интереси. Може би IAB или поне Икономедия като член на IAB има намерение да внесе прозрачност някой ден кой се занимава с пропаганда из форумите и блог-хъбовете на изданията й?

Пряка демокрация в Матрицата | Култура – Брой 4 (2840), 01 февруари 2013

Първият референдум в посткомунистическа България се оказва труден за обговаряне, защото е невъзможно да се определи къде точно свършват политическите проблеми, къде законът и къде започват технологиите. Проблемите са в такова изобилие и като че ли дотолкова извън контрола ни, че едва ли не вече се очаква да приемем произхода им за трансцедентален и да се примирим. Всъщност, не е така. Публичните ни администратори и всички тия нормо- и законотворци, са най-профанен източник на безредие, което ако не бъде овладяно, а му се даде и мощта на технологиите, може да стане гибелно.
В дните преди референдума срещнах на места из мрежата определението „информационна война”. Такава наистина се води, но тя не се изчерпва с пропагандата „за” и „против” АЕЦ. Тя надхвърля сроковете на един референдум и рамките на една конкретна кампания. Информационната война е перманентна. Това е войната, която държавата води срещу собствените си граждани и симптомитей са видни особено по време на избори. Преди седмица писах за ограничения достъп до публична информация. Тази същата информация в публичните регистри, националните бази данни и законите, които съпътстват технологиите, постулират една реалност, в която играта на референдуми и демокрация е обречена.
Ще илюстрирам това с няколко примера. Първият е много прост. Нарича се „печатане на бюлетини”. Според закона, право да ги печата има единствено фирмата, спечелила публичен търг. Може би недовиждам, но на сайта за обществени поръчки TARGOVE.bg е виден само обявеният търг за печатането на бюлетини за референдума АЕЦ Белене, не и приключването му. Изглежда чиста формалност, дребнава подробност на фона на по-достойни за медиатизиране страсти. Сигурно затова при сондажа ми из разни групи в социалните мрежи никой не си направи труда, да се покаже информиран. Публична тайна е, че една и съща „образцова” фирма обслужва подобен вид поръчки в течение на десетилетия, независимо от скандалите и очевидните злоупотреби. Остава да повярваме и че няма начин да се промени това.
Друг пример: дни преди референдума из медиите се появиха разкрития, че в списъците с гласоподавателите има 120 годишни граждани. За пореден път всички бяха безкрайно учудени, все едно законът за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване съществува отвчера и никой не знае, че у нас се случва точно така… Инструкцията за общуване с ГРАО, разбрах, никак не е лека. Тя се състои от поредица писмени запитвания, но без гаранция за отговор накрая, дори и при старателно следване на процедурата. Това е комуникация, която на пръв поглед би могла да се автоматизира лесно, толкова повече, че се случва в рамките на едно министерство. В Изборния кодекс е заложено изискването от списъците да се заличават имената на гражданите, които са напуснали и не са се завърнали в страната два месеца преди изборния ден, но това е неизпълнимо на практика, чисто и просто защото ГРАО не е институция, чиито служители обикалят по адреси, да проверяват на място. Според регламент 562 на европейския парламент пък, отнасящ се за режима на движение на лица през шенгенските граници информация за напусналите страната не се поддържа, та оттам да има смисъл, да се заложи в изборния кодекс и автоматичното заличаване. (Само като информация: Справката по Закона за достъп до информация за българи, декларирали настоящ адрес в чужбина струва 2000 лв. )
Излиза, че технологичната безизходица е чисто законово оправдана, заложена, подсигурена. Липсата на комуникация между институциите, в случая МВР, Външно министерство и ГРАО е не заради отказа на Информационното обслужване да заработи като системен интегратор между ведомствата като саботира всеки опит за прозрачно администриране, а защото просто законът повелява така. Това е абсурд, а в случая с референдума е абсурд със зловещо политическо измерение.
Как да се избегне този абсурд? Решението е едно: щом е невъзможно броенето на електората, да се извършва централизирано, то трябва да бъде оставено в ръцете на самия електорат с т.нар. активна регистрация. Искаш да гласуваш – регистрираш се като гласоподавател в секцията си. Но как активната регистрация да бъде узаконена? Има ли шанс някога да бъде узаконена? Коя политическа сила трябва да е на власт, за да стане това?

 

Спонтанност | Култура – Брой 24 (2816), 22 юни 2012

В Стария Завет пише:

„Иди при мравката, о ленивецо,
Размишлявай за постъпките й и стани мъдър,
Която, макар че няма началник,
Надзирател или управител,
Приготвя си храната лете”…
В Корана пък има подобен стих, посветен на пчелите. Някому тези старозаветни препратки и паралели между живота в web и насекомния свят може да се сторят несериозни, но днес те са по-скоро неизбежни. И друг път е ставало дума: web прилича на кошер.
Дали индивидите в него ще живеят или ще се самоунищожат, зависи не толкова от някаква административна воля, колкото от силата на духа на това анонимно множество. Защо? Защото събитията в web са също толкова емергентни, колкото и в един кошер, мравуняк или птиче ято. Какво значи „емергентен” и важно ли е да се уточнява? Бихме могли, с риск за точността, да заменим тази чуждица с по-общоприетото „спонтанен” или с по-буквалното „неочакван”, но, всъщност, става дума за един ключов за икономисти, бихейвиористи, маркетолози и пр. термин, с който те описват относително сложния резултат от относително простите взаимодействия на множеството частици в дадена комплексна система, каквато в природата са птичите ята, пчелните рояци и мравуняците, а в света на хората – тълпите по стадионите, митингите, тържищата, web.
С тези сходства в поведението на хората и мравките, както и с еволюцията на сложните биологични или виртуални системи, задвижвани от случайността и хаотичния шум на неосъзнатата комуникация, се е занимавала подробно Дебора Гордън от Станфордския университет. През 2003, като лектор на TED (Technology, Entertainment, and Design) конференцията, тя дори изнесе една забележителна лекция за тази еволюция и за тайните механизми на човешкия мозък, които е вероятно тя да разкрие.
Напоследък доста се ровичка в тези тайни и то съвсем не безкористно. И не е нужно да сме непременно обсебени от конспиративни теории, за да се питаме дали брожението във виртуалния кошер на социалните мрежи, пренесло се така внезапно и без предупреждение в реалността, е наистина спонтанно? Възможно ли е, подобно на пчелите, да сме дали воля единствено на креативните си импулси и да сме направили излишни специалните усилия за администриране, координиране и командване на тези импулси от някой висшестоящ? Възможно ли е да сме успели да се самоорганизираме, договаряме и да повдигаме сложни въпроси демократично, без дори да се е наложило целият замисъл да е ясен непременно на всеки един от нас?
А ако информационната технология все пак доставя инструменти, които улесняват взаимодействието, самоорганизацията и спонтанното разбиране, дали не бихме могли да развием постепенно и форма на спонтанна демокрация, която да решава сложни и мащабни проблеми, без да е нужно излъчването на представители и парламентьори пред някаква власт, както се случва в момента?
Не може да се каже, че в сложните системи лидерството напълно липсва. Напротив. Но ролята на лидера не би следвало да определя посоката на съпротивата и да контролира последователите си, а да поддържа интегритета между тях и да служи за посредник на волята, влияейки им и комуникирайки. Лидерът би трябвало да е повече попечител, излъчен ad hoc, отколкото фигура с власт; повече катализатор на процеса и поддържащ динамичното му равновесие, отколкото свързан с крайния му резултат.
И докато сега наблюдаваме как спонтанното недоволство на гражданите от един закон постепенно се изражда в недоволство (или пък задоволство) от начина, по който мейнстрийм медиите отразяват събитие, започнало и поддържано изцяло в мрежата, няма как да не се запитаме: Сега накъде? Кои са невидимите инициатори на това събитие и има ли изобщо такива? И имат ли нещо общо с излъчените (от кого, от всички нас?) представители, които искат ли, искат контакт с премиера, като че това им е крайната цел. Срещата с премиера наистина ли е необходима за промяната на един закон или единствено доказва едноличната премиерска власт?
А може би, все пак, не бива да се гледа мрачно. Като за начало е добре и това, че видяхме как мрежата може и без мейнстрийм медии и пиар. Другото е теория на конспирацията.

Да се защитаваш | Култура – Брой 19 (2811), 18 май 2012

Вярно е, в мрежата понякога се чуват и добри новини: ту Нийли Крус ще се произнесе за АСТА като за политически провал, ту ще се приеме някой локален закон в полза на мрежовата неутралност или ще се чуе отчетлив призив от страна на висша институция за разхлабване на глобалната копирайтна хватка .
Но е вярно също и, че тези хубави новини се случват някак епизодично и непоследователно на фона на несекващия порой от преливащи една в друга тревожни новини. Нека припомня в резюме серията, завъртяла ни ума от есента насам:
– мерки, взети с цел следене на гражданите в САЩ (приетият наскоро от Долната камара CISPA и очакващият осъвременяване CALEA,);
– мерки с цел атакуване на законодателствата на чужди държави (ТРР и АСТА);
– глобални мерки за контрол над мрежата на инфраструктурно ниво (SOPA/PIPA), след които свободата на словото и всеки опит за опозиция ще бъдат немислими в планетарен мащаб.
И това са само новини от областта на закона. Технологичните новини съвсем разбираемо достигат до вниманието ни постфактум. Ако изобщо достигнат. Вече е ставало дума за европейската платформа COPIS http://www.kultura.bg/bg/article/view/18938, тази централизираната база данни, която ще бъде изградена (в случай, че вече не е), за да съхранява нашите онлайн досиета в улеснение на всяка една институция, която ги пожелае. Отскоро пък знаем и за новата база, която NSA строи в американския щат Юта, с подобна, ако не и още по-амбициозна цел.
А технологиите са важни, защото, както казва посетилият наскоро България известен интернет-скептик Егений Морозов, дори войната с тероризма да приключи, инфраструктурата за надзор, която тя е изградила, дълго ще стои на мястото си и ще работи. Въпросът е: за кого? И в името на какво?
Промените в мрежата напоследък са от такъв мащаб и от толкова области на човешката компетентност, че е вече непосилно за обикновен, зает с живота си гражданин да ги проследява и осмисля последствията им, камо ли да се защитава.
Напук на всеки песимизъм, обаче, трябва да кажем, че интернет никога не е бил по-интересно и даващо възможности за промяна място. Верижните бунтове през изминалите година-две, като се почне от страховитата Арабска пролет и се свърши с текущите размирици на Болотная площадь в Москва, потвърждават на живо теорията, че властовият баланс е възможно да се измести в полза на гражданите благодарение на все по-активното и синхронизирано ползване на социалните медии и мобилната връзка в ущърб на засиления надзор от страна на корпорации и държава.
Наскоро в Червената къща се състоя дискусия с Евгений Морозов, озаглавена именно така:“Ще освободи ли интернет света?”
На нея бяха изложени вече познати ни от статиите му тези – за клопките, които крие прогресът в областта на комуникационните технологии, придружен от прогрес в областта на надзора; за двойствената роля на САЩ като демократизираща сила, но и като поддръжници на авторитарните режими; за опасността от изпадане в киберутопии (макар за много от нас това да е вече немислимо).
Особено ценно ми се стори мнението на Морозов за риска, който феноменът Anonymous напоследък привнасят в и без това рискованата ситуация.
Според Морозов, основният ефект от атаките на Anonymous е не толкова освобождаващ, колкото подриващ свободата, даващ повод на правителствата да инвестират още пари и усилия в онлайн надзора, понякога дори и с поддръжката на интернет потребителите.
Явно неуловимостта и неуязвимостта в мрежата, произтичащи от дезорганизираната анонимна дейност, трудно се съчетават с почтените каузи и с отговорността, а оттам и с добър краен ефект за обществото.
Но ако трябва някак да се обобщи важността на това да се съпротивляваме и защитаваме, бих ползвала един току що публикуван във FB профила на издателство „Критика и хуманизъм” цитат от Фуко:
Аз съм оправомощен да се защитавам не защото съществуват закони и не защото съществуват права; моите права съществуват и законът ме уважава именно доколкото се защитавам. Правото е нищо, ако не придобива живот в защитата, която го предизвиква. И единствено защитаването е това, което валидно придава сила на закона.

Комуникация | Култура – Брой 25 (2773), 01 юли 2011

„Политическите идеологии, които се излъчват от индустриалните институции и организации – от основания от нацията-държава демократичен либерализъм до трудово базирания социализъм, се оказват лишени от действително значение в новия социален контекст.”
Това е цитат от заключителната част на „Силата на идентичността” на Мануел Кастелс и на пръв поглед няма връзка със случилия се наскоро гей парад и шума около него – дебати, пиар заигравания с медии и политици, маркетинг, реклами. Започвам с него, защото чудесно въвежда в действителността такава, каквато е – променена. Активността на гей хората е просто симптом на тази промяна.
И така: започнах с Кастелс, защото разиграващите се пред очите ни сюжети, макар и част от локалното настояще, са били очертани от него още през 90-те като следствие на информационната епоха, изместила индустриалната, заедно с всички онези институции, върху които в близкото минало са се крепели гражданското общество и социалният договор между капитала, труда и държавата. Като че ли в очакването си да видим най-сетне този договор, сключен у нас, и да доживеем превръщането си в „нормална държава”, ние не забелязваме, че гражданското общество колабира в глобален мащаб. То е застрашено, от една страна, от агонизиращите, но все още способни на репресии нации-държави, а от друга – от разкъсващите го глобални потоци на власт, пари и информация.
Какво имаме днес и по-специално у нас? Имаме бум на безсмислените и безсилни опити за възвръщане на легитимността на разни отживели идентичности (политически партии, работническо движение, религия, семейство); имаме също така, както би казал Кастелс, „радикален индивидуализъм” (поне привидно); имаме и „националистическо преутвърждаване на останките на държавните структури, изоставящо всяка претенция за легитимност и заграбващо от историята принципа на властта в името на властта, увивайки я в националистическа реторика.” Точно това и наблюдаваме, при това с огромна тревога: държавата започва да фаворизира тази, иначе доскоро маргинална форма на съпротива, срещу глобалните потоци – национализма!
Имаме, обаче, и огромен брой чисто нови и много активни идентичности на съпротивата: гей движение, феминистки, еколози, антирасисти, opensource.
Това, което нямаме, е комуникация помежду им. Именно липсата на комуникация в епохата на комуникациите е нещото, за което си струва да се говори, и то много. И с риск да прозвуча лично, не четенето на Кастелс, а именно опитът ми на писател-проект ме е отвеждал много пъти в лагера на тези „идентичности на съпротивата”, където, чувствайки се призвана да комуникирам, съм успявала да достигала до немалко болезнени изводи: тези общности са склонни да развиват особен колективен аутизъм по отношение на властта. Опитвайки се да отстояват автономията си, те резигнират и никога не предприемат атака срещу гнетящите ги институции. Те избягват да общуват и с другите идентичности, колективни или не. С особена неприязън подхождат към индивидуалните самоопределения, разбира се. И ако все пак комуникират, то е не от солидарност, както уж казват, а просто мимикрия, чиста стратегия за оцеляване, хибридизираща идентичностите, но не надхвърляща комуналната „вътре-вън” дилема. Това не води до социална промяна, а само размива идентичностите и проблемите им.
Но има и по-лош вариант. И го наблюдавам като че ли да се проявява понякога в ГЛТБ общността – готовност за опортюнистично договаряне с властта в името на облаги! Споменаването на всичко това не би ме направило по-популярна, но смея да твърдя: всички тези движения, и ГЛТБ конкретно, не са изолирана общност с чисто нейни си проблеми. Тя е част от обществото. Не е нужно това общество да бъде уверявано в нормалността на гей-хората, за да се научи то да ги приема. Те, обаче, са просто длъжни да комуникират. Не да се маркетират или рекламират, а да си възвърнат чувството за мащаб и да проектират своята индивидуалност върху тази на обществото. Само така могат да бъдат разпознати и разбрани, а ако не, да воюват за правата си.
Ще завърша отново с Кастелс: бъдещето е на т.нар. „проектни идентичности, потенциално способни да конструират ново гражданско общество и евентуално нова държава.”
Послепис: Докато приключвах с този текст, се появи и първият признак, че това е възможно да се случи!