Еретично | Култура – Брой 40 (2697), 19 ноември 2009

20 годишнината от началото на политическите промени у нас е добър повод за преоценяване на парадигми, освобождаване от клишета и търсене на алтернативи, дори когато изглежда, че такива няма или, че звучат твърде еретично. Налице ли е авангард, винаги има и алтернативи. За какъв точно авангард говоря? Вярно, че представителите му рядко могат да бъдат видени по телевизията. Те не си направиха труда, да изпъкнат дори по време на студентските вълнения в края на миналата и началото на тази година, макар да не бяха сред пасивните. В мрежата пък си остават невписани точно на онези уж ключови места, на които се очаква да се появи новото, под формата на някакъв тукашен, нека го нарека нет-триумфализъм. Всъщност, става дума за стартирането на сайт, многозначително озаглавен „Живот след капитализма“  и за общността около него. Тя се състои предимно от хора, завършили или следващи политически науки, икономисти, антрополози, философи. Донякъде това са хора от и около друг един проект, Индимедия, но водени от конкретната амбиция да отговорят на критиките насочени към нея открай време – че служи на самоцелния активизъм и отрича статуквото (нео-либералния капитализъм най-вече), без да предлага алтернативни стратегии:
Целта на този сайт не е да пропагандира единствено правилната идеология или доктрина – можем да прочетем още в началото му – защото ясно осъзнаваме, че такава няма и не може да съществува. Целта ни е именно да покажем, че нео-либералната мантра „Няма никаква алтернатива“ е лъжа, че алтернативи има и те не са утопични, а напълно реализируеми и ефективни.”
Целта е да се даде началото на едно движение – движение за създаване нови теории за живот след капитализма; да се повдигне дискусията за настоящето и бъдещето, за оцеляването и развитието; да се популяризират и развият визии и стратегии за създаване на едно свободно и устойчиво общество.
Скептикът у мен, а предполагам и у всеки, веднага казва: устойчивостта и свободата са илюзии също толкова, колкото и липсата на алтернатива. Интелектуално предизвикана обаче, поглеждам в посока към алтернативата. Тя вече съществува и работи по света и само времето може да отрече или докаже състоятелността й. На сайта могат да се прочетат някои от ключовите текстове, съдържащи концепциите на тази алтернатива:
“Въведение в Тоталността и Допълващия Холизъм” и “Пътища към освобождението от капитализма” на Крис Спанос;
Увод към “ParEcon: Живот след капитализма”, “Ценностите в ParEcon: Да достигнем до ParEcon чрез ценностите”, “Институциите на ParEcon” и “Настоящо и бъдещо образование” на Майкъл Албърт;
“ParPolity: Една политическа система за добро общество” на Стивън Шалом;
“Поликултурализъм и „добро общество“” на Джъстин Подур;
“Родствена/семейна визия” (Част 1) на Синтиа Питърс;
Проектът “Венера”;
Икономика на даровете.
Независмо, че една от ключовите визии на „Живот след капитализма“ е ParEcon[1], далеч не всички гравитиращи около сайта са нейни привърженици. На сайта има не само текстове на Албърт, но и на Бадиу, Чомски, Жижек. По думите на един от публикуващите там, това е нещо като сайта Znet,  от който е тръгнала ParEcon идеята, но с времето се е превърнал в много повече. Вдъхва надежда, че дори най-радикалните посетители на сайта и участници в дискусиите успяват да избягнат познатите ни от медиите пошли пост-тоталитарни, патриотични, русофилски, про-ЕС, неолиберални и прочие клишета.
В по-дългосрочен план амбициите на „Живот след капитализма“ са насочени към запознаване на повече хора с тези новаторски концепции и алтернативи. Тепърва ще се организират дискусии, филмови прожекции, дебати; ще се превеждат и издават книги, абсолютно непознати в България, а всички знаем колко трудно е това.
Не само теорията обаче е, което вълнува хората около сайта. Те имат амбицията, да покажат и на практика как работят тези същите теории и концепции чрез създаване на фирми с конкретна икономическа дейност. Практиката си остава единственият начин, да се покаже, че е възможна и друга форма на организация, основана на абсолютно не-капиталистически или планово-социалистически принципи, която при това да не бъде неуспешна и неефективна.
Нещо ме кара, да вярвам, че това може да се случи.


[1] ParEcon (съкр. от Participation Economy) – „икономика на участието“, икономически модел, разработен от икономистите Майкъл Албърт и Робин Ханел.

Потлач | Култура – Брой 22 (2461), 08 юни 2007

Марсел Мос описва в своето есе Дарът начина на живот на индианците от
американския северозапад, неговата двойна морфология, а именно как в края на
пролетта племената се разпръскват из планините и реките на най-богатото
крайбрежие в света, за да се заемат с лов, риболов и събирачество, а зимно
време се връщат в своите така наречени “градове” и се отдават на бурен
социален живот, представляващ един безкраен потлач по време на който всичко
натрупано през лятото и есента бива разхитено без остатък. Разхищението е
въпрос на престиж, вътрешно и междукланов, дори междуплеменен. Всяка
проява на алчност, лакомия и самопоканване на чуждо угощение в свят, в който
никому нищо не липсва, води до необратим срив в статуса.
Така описана от Мос икономията на дара не добива особено голяма
популярност, поне не и до средата на 60-те, когато в Западна Европа новите
леви припознават в племенното минало утопичното бъдеще на индивидуална
свобода извън обсега на държавата и конвейра на платените забавления, а в
потлача, с неговото изискване за интимна въвлеченост и автентични емоции –
спасение от атомизация и отчуждението в големите градове. Потлачът на 60-те,
макар и кратък, е потлач в истинския смисъл на думата – на собствеността, не
само материалната, но и интелектуалната, се гледа като на омразна буржоазна
отживелица. Авторството, авторитетите, авторът бива обявени за мъртви. Но
дали са? Всъщност, някои смятат, че причината за провала на революцията през
68-ма и по-точно на ситуационизма се състои именно в неспособността на
новите леви въпреки подвеждащата си анархокомунистическа масова риторика
да се освободят от от своя елитизъм и авторитаризъм. Те си остават твърде
ницшеанци. Други пък, напротив, виждат провала им в заиграването с масата,
която разбира се е неспособна да проумее високите цели на ситуационизма.
В средата на 70-те на миналия век ситуационизмът е напълно мъртъв, новите
леви се превръщат в охранени юпита. С потлача е свършено, но не и с копнежа
по потлач. Нужна е само подходяща среда в която вирусът на анархокомунизма
да попадне. Такава среда се оказва world wide web в началото на 90-те.
Първоначалното предназначение на web е да улеснява комуникацията на
научната общност по света и въпреки, че обменът между учените да не е
свързан с необходимостта от “интимна въвлеченост и автентичност на
емоциите”, в мрежата цари истински дух на отвореност и творчество, като
признанието винаги е правопропорционално на приноса на отделния индивид и
това да има какво да споделиш, е въпрос на престиж. Учените не само не се
тревожат за опазването на интелектуалната си собственост общувайки в мрежа,
но и сами развиват технологиите, които биха спомогнали за обмена помежду
им. Технически погледнато всеки акт във web е свързан с копиране на материал
от една памет в друга, като стойността на всяко поредно копие е практически
нула, ето защо идеята за копирайт в тази среда звучи абсурдно.

Но тъй като web неумолимо се разраства и обхваща среди далеч не само
научни, влиянието на парите и политиката не закъсняват, а с това и
идеологизирането на web.
Все още витае предразсъдъкът, че бъдещето на капитализма в мрежата се
състои в стоковизиране на информацията. Все пак сме свидетели на това, че
дори човешкият геном може да подлежи на патентоване. Бъдещето обаче е
друго. То не е дори в алтернативата “стока-дар”. При положение, че едно и
също парче информация може да съществува и под формата на стока и под
формата на дар, да бъде обект на продажба или споделяне, бъдещето на нет-
икономиката не може да бъде друго освен някакъв хибрид от двата познати ни
типа икономики, тази на дара и този на индустрията. А собствената ни
идеологическа непоследователност е последното, което трябва да ни тревожи,
докато в един и същ миг в мрежата ние можем да функционираме и като
консуматори, и като примерни граждани-данъкоплатци и като
анархокомунисти, според това дали си купуваме дрехи от онлайн каталог,
плащаме данъци или пишем в блога си.
Всъщност, в условията на смесена икономика анархокомунизмът се превръща
във всекидневна реалност. Може дори да се каже това е неговата окончателна
победа. Анархокомунизмът, спонсориран от корпоративния капитал и в
симбиоза с държавата ни обещава светли дни на безкраен потлач и разхищение.
Остава въпросът, кой щастливец ще произвежда.